info@balojani.com.mk + 389 47 220 204 +389 75 372 100

ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА

Овие езера се наоѓаат во источна Лика, помеѓу планините Мала Капела и Плешивица, во непосредна близина на патот кој ги поврзува Загреб и Далмација. Регионот, каде се наоѓаат овие езера е објавен за национален парк на 8 април 1949 година, а од 1979 година бил вклучен во список...